Kategorije

Vršimo obuku kandidta za vozače :

AM i A1 kat. – uslov za upis je 15 godina, dok je za izlazak na praktični ispit potebno da kandidat ima navršenih 16 godina.

B kat. - uslov za upis je 16 godina, dok je za izlazak na praktični ispit potebno da kandidat ima navršenih 17 godina.

A2 kat. - uslov za upis je 17 godina, dok je za izlazak na praktični ispit potebno da kandidat ima navršenih 18 godina .

A kat. - uslov za upis je 24 godine ili da kandidat poseduje 2 godine A2 kat.